kinto thermos - travel tumbler

our barista's favourite!

€35,00